Digitale sikkerhetskort

Med Permitto introduseres det digitale sikkerhetskortet! De tradisjonelle fysiske sikkerhetskortene og all den ressurskrevende administrasjonen av disse er dermed historie. I Permitto har vi nemlig digitalisert alle prosessene rundt sikkerhetskort.  Det er de digitale sikkerhetskortene en er tildelt som styrer hvilke anlegg en til enhver tid har adgang til. De samme sikkerhetskortene holder også på eventuelle andre bemyndigelser som en er innvilget.
Picture-11296