REFERANSE

Med Permitto har vi fått full kontroll,
økt sikkerhet, og forbedret HMS for
bedriften og den enkelte ansatte

 

Lyse Elnett bruker Permitto

Vi utnytter all funksjonalitet i systemet, og kanskje enda litt mer. Vi håndterer digitale sikkerhetskort, adgangskontroll, adgangsstyring, HMS-meldinger, nøkkelstyring og kurs og kompetanse. Ved å sentralisere dette rundt Permitto gir det oss full kontroll, økt sikkerhet, og bedre HMS for bedrift og den enkelte ansatte.

Les mer: En heldigital prosess for søknad, behandling, utstedelse og mottak av sikkerhetskort 

 

Bakgrunn

Vi opplevde over noen år at det var flere prosesser som krevde mye tid og ressurser. Vi hadde ulike systemer som håndterte de ulike prosessene, selv om de var tett knyttet sammen. Tid er penger, og vi var på søken etter noe enklere.


I min rolle som driftsleder i Lyse Elnett er jeg ansvarlig for Permitto . For oss er Permitto et verktøy for digitale sikkerhetskort, adgangsstyring, nøkkelstyring og for å få bedre kontroll på HMS for bedrift og den enkelte ansatte. Lyse Elnett har over flere år hatt et godt samarbeid og kjennskap til Verico, blant annet gjennom Asset Information Management som de tilbyr. Vi hadde flere interne runder og tett dialog med Verico om hva vi ønsket. Løsningen Permitto, ga oss akkurat det vi har behov for.

 

Les mer: Permitto digitaliserer og forenkler sikkerhetskort og adgangsbevis

 

Verico Elnett CTA H Large

Ønsker du å lese den engelske versjonen av denne referansen? Klikk her.

 

«Dersom vi regner tilbake i tid på alle de ulike prosessene, så kan vi estimere minst et årsverk i besparelse»

«I dag har vi faset ut andre systemer og erstattet dem med Permitto. Vi utnytter all funksjonalitet i systemet, og kanskje enda litt mer. Vi håndterer digitale sikkerhetskort, adgangskontroll, adgangsstyring, HMS-meldinger, nøkkelstyring og kurs og kompetanse. Ved å sentralisere dette rundt Permitto gir det oss full kontroll, økt sikkerhet, og bedre HMS for bedrift og den enkelte ansatte»

- Frank Boholm, driftsleder i Lyse Elnett.

 

Les mer: En heldigital prosess for søknad, behandling, utstedelse og mottak av sikkerhetskort

 

Lyse Elnett

Lyse Elnett
 

Lyse Elnett transporterer strøm helt fram til innbyggere i 9 kommuner
(Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Hjelmeland, Gjesdal og Kvitsøy).

Selskapet har 350 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Sandnes, Rogaland. Sør-Rogaland har lenge vært en region i kraftig vekst, så en viktig oppgave er å bygge ut strømnettet for å knytte til nye kunder.

Det er vel 150.000 kunder i nettområdet til selskapet, som er en del av Lyse-konsernet.

Besøk Lyse Elnett sine nettsider her.

 

Ønsker du mer informasjon om Permitto?

 

Ta kontakt med oss >>

 

Kontakt