Unik adgangsstyring med digitale sikkerhetskort

Permitto - Uovertruffen løsning for digitale sikkerhetskort og adgangsstyring

Inneholder også bl.a. HMS-meldinger og nøkkelstyring

Permitto løser spesielt to viktige utfordringer som et nett- og produksjonsselskap står overfor, nemlig å ha full styring på hvem som til enhver tid er bemyndiget og gitt tilgang til hvilke anlegg samt hvem som til enhver tid oppholder seg i disse anleggene – både av internt og eksternt personell. Gjennom bruk av den svært enkle og brukervennlige Permitto-appen på telefonen, kan personell melde seg inn og ut av anlegg de er gitt tilgang til med noen få tastetrykk. Løsningen er nå utvidet med støtte for prosjekter og HMS-kort (byggekort), nøkkelhåndtering, HMS-meldinger tilknyttet anlegg/prosjekter, samt en rekke mindre utvidelser.

Men med introduksjonen av Permitto-løsningen er også de tradisjonelle fysiske sikkerhetskortene og all den ressurskrevende administrasjonen av disse historie. Med Permitto introduseres nemlig det digitale sikkerhetskortet
Permitto-icon-RGB-Securitycard

Digitale sikkerhetskort

Med Permitto introduseres det digitale sikkerhetskortet! De tradisjonelle fysiske sikkerhetskortene og all den ressurskrevende administrasjonen av disse er dermed historie. I Permitto har vi nemlig digitalisert alle prosessene rundt sikkerhetskort.  Det er de digitale sikkerhetskortene en er tildelt som styrer hvilke anlegg en til enhver tid har adgang til. De samme sikkerhetskortene holder også på eventuelle andre bemyndigelser som en er innvilget.
Permitto-icon-RGB-Access

Adgangsstyring

Med modulen Adgangsstyring er en sikret å ha full styring med hvem som til enhver tid oppholder seg i gitte anlegg. Personell som har behov for å ta seg inn i et anlegg og har tillatelse til dette, vil med noen få tastetrykk kunne melde seg inn på anlegget ved hjelp av Permitto-appen på sin telefon. Når en forlater anlegget, vil en på samme måte og med et eneste tastetrykk kunne melde seg ut av anlegget. 

Videopresentasjon av Permitto

Last ned Permitto-appen

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_RGB_blk_092917
google-play
Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_RGB_blk_092917
google-play-badge-2

Permitto - Unik adgangsstyring med digitale sikkerhetskort

Med Permitto får du full styring på hvem som til enhver tid er bemyndiget og gitt tilgang til hvilke av dine anlegg samt hvem som til enhver tid oppholder seg i disse anleggene. Det er introduksjonen av det digitale sikkerhetskortet og den svært enkle og brukervennlige Permitto-appen som gjør dette mulig.